Documents

Christensendelinge in ‘n relativistiese wêreld

Kan Christene vandag nog sendingwerk doen? Indien wel, wie is die sendelinge? En wat is hulle boodskap?

Ten spyte van al die besware teen die tradisionele sendingbenadering van die Christelike kerk, wil hierdie publikasie outyds wees en weer ’n slag die Christensending bepleit – hierdie keer egter met deeglike inagneming van die veranderde wêreld waarin ons lewe. Ons sal probeer wys dat sendingwerk nie die taak is van ’n spesiale soort mens wat na ’n vêr en vreemde land toe gestuur moet word nie, maar eerder dié van elke Christenmens, oud en jonk, in elke plaaslike gemeente.

Klik hier om dokument af te laai

God’s Plan of Salvation

Do you know God’s plan of salvation? I am asking you the most important question of your life. Your joy or your sorrow for all eternity depends upon your answer.

Click here to download

Al-Kitab

A Bible study guide for Muslims in English and Arabic, to explain the message of the Christian Bible.  Students can work through the course at their own time and complete the diffirent  tests in the sections to qualify for a Biblecor Certificate.

Click here to download

The message of the Tawrat, the Zabur and the Injil

Although most Muslims know that the Tawrat, the Zabur and the Injil is part of the Holy Writ of Islam, few have actually studied it.  This book was written to help you to understand the Message of the Tawrat, the Zabur and the Injil.  The Tawrat is sometimes known by the followers of Jesus as the Old Testament; the Zabur as the Psalms, and the Injil as the New Testament.

Click here to download

Groepkursus oor 1 Johannes

’n Gratis Bybelkor-kursus vir vrugbare onvoorbereide groepstudie oor 1 Johannes. Opsteller: Ds Hannes Burger.

Klik hier om dokument af te laai